Likvidace mimořádné události – vytažení vozidla z předmostí Frymburka

Dne 13. 1. 2010 ve 22,38 byla povolána jednotka HZS JčK PS Frymburk na mimořádnou událost propadnutí osobního vozu na lipenské přehradě u Frýdavy. Na místo se postupně dostavily jednotky PO HZS PS Frymburk, JSDHO Frymburk, HZS Č. Krumlov, HZS Č. Budějovice a Policie ČR.

Jednalo se o propadnutí osobního vozidla s řidičem a spolujezdcem – rakouští občané (vyvázli ještě před potopením vozidla), kteří si zkracovali cestu po zamrzlé hladině lipenského jezera z Frymburka na Frýdavu. Spolu s nimi jelo touto trasou ještě druhé vozidlo, také z Rakouska, které se místu propadu vyhlo.
Po příjezdu záchranářů již byli pasažéři na břehu. Jednotka SDH Frymburk provedla na místě MU průzkum na ledu, místo MU osvětlilo a ohraničilo páskou. Vozidlo bylo poté hasičskými potápěči z Č. Krumlova nalezeno cca 50 m od břehu v hloubce 5 metrů.
Bylo provedeno zajištění vozidla, jeho prohlídka, zajištění okolí. V noci 14. 1. 2010 v čase 1:30 minut byla záchranná akce ukončena a dohodnuto provedení likvidačních prací – vytažení vozidla za denního světla.

Likvidace mimořádné události – vytažení vozidla započalo 14.1.2010 v 8:00 hod a vozidlo bylo vytaženo v 10:30 hod
Na likvidaci se podíleli celkem čtyři jednotky PO = 18 hasičů, pracovníci Povodí Vltavy (traktor s navijákem, Policie ČR, ČIŽP, ŽP Města Č. Krumlov, na místě starostka Obce Přední Výtoň.
Jednotka SDH Frymburk se podílela na odklízení sněhu, prořezání ledu a za pomocí bydel odstraňovala kry pod led. Situace na místě MU byla ztížena povětrnostními podmínkami, sílou ledu pouze 5-7cm. Hasiči se museli vzájemně jistit, neboť docházelo při přípravě trasy na vyproštění vozidla k pohybu a lámání ledu i pod samotnými zasahujícími hasiči. V nedalekém objektu bylo zajištěno MTZ a technické zázemí pro jednotky.

Nedošlo ke zranění ani k poškození vozidla záchranáři. Teplota vzduchu -8 °C, Teplota vody v 5 metrech +4 °C – viditelnost pod vodou do 2m. Ředitel ÚO Český Krumlov HZS JČK Plk. Ing. Pavel Rožboud poděkoval všem, kteří se velmi obětavě podíleli na úspěšné akci v tvrdých zimních podmínkách.