Slider

SDH Frymburk

Dobrovolní hasiči jsou nedílnou součástí složek IZS (integrovaného záchranného systému) a zasahují po boku profesionálních hasičů téměř u jakýchkoliv zásahů. Jednotka SDH Frymburk je zařazena do kategorie JPO III, což znamená, že po vyhlášení poplachu by měli vyjet do 10 minut na mimořádnou událost.

Na to, aby bylo družstvo akce schopné musí absolvovat různé školení, cvičení, semináře a jiné aktivity. Naši hasiči se zúčastnili školení řidičů, semináře a výcviku vyproštění tonoucího z ledu, odborné přípravy zásahového družstva, školení v první pomoci, výcviku v terénu, vyhledávání osob, snášení raněných ze špatně dostupných míst, orientace v zakouřených prostorech, radiokomunikace a komunikace při zásahu.

V letošním roce měla jednotka SDH zásahy jako asistence u vyzvednutí utopeného osobního automobilu do ledu nebo kácení a úklid stromů při větrné smršti. Dále naši hasiči zasahovali při požáru přístřešku na dřevo a mnoho dalšího, které se dočtete v příslušných sekcích.

Mezi další aktivity SDH patří podílení se na zajištění plesu Městyse Frymburk nebo spoluorganizování stavění máje. Mimo jiné také organizování sběru železa a podílení se na Frymburských slavnostech. Popis a fotografie z činnosti družstva je možné najít na těchto stránkách , kde můžete přispět i svými návrhy či připomínkami pro SDH.