Rok 1970 – 1989 vývoj dobrovolných hasičů

Vývoj dobrovolných hasičů od roku 1970 – 1989

Rok 1970 –  25. srpna se uskutečnila slavnost na počest 25. výročí založení českého požárního sboru ve Frymburku Přizváni okolní požární organizace z Černé v Pošumaví, Horní Plané, Loučovic, Přední Výtoně, Vyššího Brodu, Horního Dvořiště, Netřebic, Brloha a Českého Krumlova. Program. Zahájení s hudbou. ( Dechová hudba Požární stanice České Budějovice – kapelník p. Polák). Průvod obcí. Projev k výročí provede zástupce okresu a MNV. Soutěž v požárním útoku a večer veselice. Vstupné 5 Kč.

Rok 1971 –  odchází po 24 letech z funkce velitele František Bártík, ale zůstává nadále aktivním členem zásahového družstva. Předsedou SPO zvolen Olšiak Ladislav.Velitelem Josef Dorovín, preventistou Mrázik Josef, jednatelem František Konečný, hospodářem Otakar Mertl, referentem pro výchovnou práci František Bártík, referent mládeže Hýbl Leoš, další členové : Alfréd Solkán, Josef Koryťák, Milan Kostka, Michal Surmin.

Nastupuje do funkce předsedy Národního výboru Zdeněk Bína a nastává určitý obrat v činnosti. Po nevydařené výroční schůzi je právě Národním výborem svolána schůze nová, na kterou jsou pozváni všichni členové a je zvoleno nové složení výboru SPO.

Rok 1975 –  Předsedou sboru Milan Kostka, velitelem Josef Dorovín. Sbor v osadě Milná žádá o zapůjčení cvičných uniforem. Schváleno pokud do soutěží nedostanou nové. Výbor Národní fronty žádá všechny společenské organizace o finanční příspěvek na uspořádání místního kola Československé spartakiády 1975 – schváleno podle možností. V tomto roce proběhly volby do výboru sboru. Předsedou se stal František Bártík. Velitelem  Josef Stašák.

Rok 1976 –  Byly ustaveny dvě soutěžní družstva.

 • družstvo – Stašák, Holát, Labaj, Banda, Dorovín, Hýbl, Kostka, Mrázik
 • družstvo – Petráš M., Petráš P., Surmin, Solkán, Šisler M., Zemčík, Šafář, Horák

Náhradníci : Korbel, Španiller, Račák I. Nácvik na soutěže každé úterý a čtvrtek od 17,oo hodin. Okrsková soutěž i ostatní soutěže dopadly dobře. Činnost sboru se zlepšuje. Výbor pracuje pravidelně, brigádnická pomoc obci, St. lesům i statku se taktéž zlepšila. Do voleb Místního národního výboru, byl navržen na poslance za Svaz požární ochrany Josef Mrázik. Aktivistou Vlaďka Bendová. Na Plenárním zasedání MNV promluví předseda SPO Bártík Fr. o činnosti za posledních 5 let a podá zprávu o záměrech SPO na nadcházející volební období. Pro velké sucho byla nasazena naše cisterna na dovážení vody do osady Pasečná, pro hovězí dobytek. Zavlažoval se park na náměstí a ostatní zelené plochy v obci. Na výroční schůzi byl podán prvý návrh na výstavbu nové požární zbrojnice. Stávající již nevyhovuje současnosti. Příslib dali představitelé obce Bína a Liebl.

Rok 1977 –  zvolen nový výbor SPO

 • předseda – František Bártík – technik
 • místopředseda – Alfréd Solkán – řidič
 • velitel – Josef Dorovín – opravář
 • referent politicko výchovné práce – Josef Mrázik – zámečník
 • referent prevence – Vendelín Dojčan – traktorista
 • jednatel – František Konečný – automechanik
 • hospodář – Otakar Mertl – skladník
 • materiálně technický referent – Milan Kostka – opravář
 • referentka žen – Pavla Salzerová – v domácnosti
 • členové výboru – Jaromír Šisler – elektroopravář
 • Bohumil Študlar – řidič
 • Eva Šuníková – kuchařka
 • Revizní komise – Vladimír Klement – učitel
 • Michal Surmin – truhlář
 • Gerhard Procházka – učitel

V tomto roce oslavovala celá naše obec 700 výročí dochované prvé písemně doložené zmínky o existenci „Frymburka“. Oslava trvala 3 dny v době hlavní turistické sezóny (červenec). V pátek proběhlo slavnostní Plenární zasedání MNV, kde byly oceňováni společenské organizace sdružené v Národní frontě, podniky a hospodářské organizace působící v obci a okolí. Byli sezváni i bývalí občané a funkcionáři, kteří působili ve Frymburku a pomáhali budovat obec a obdrželi Pamětní listy. Večer následovala taneční veselice v prostorách Hotelu Vltava a jeho zahradě. Druhý den v sobotu provedla dechová hudba z Českého Krumlova a z Doudleb budíček. Hlavní událostí tohoto dne byl historický průvod obcí a velkou manifestací před Domem kultury, kde byla postavena tribuna. Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích obci zapůjčilo ze svých depozitářů kroje a ostatní rekvizity.Průvod byl sestaven podle scénáře kulturní komise a byl průřezem uplynulých 700 let. Přijel divadelní autobus plný kostýmů, dobových bot atd. Tělocvična Základní školy se proměnila v jednu velkou šatnu, kde pracovali maskéři, vlásenkáři a další pracovníci divadla.

Dva jezdecké kluby nám přijeli půjčit své koně, aby npř. Jindřich s Rožmberka a další tehdejší velmoži důstojně projeli svým tehdejším „panstvím“. Majitelé zvířat byli oblečeni do kostýmů zbrojnošů a pážat a doprovázeli své koně. První polovinu historické části průvodu tvořilo celkem na 130 účinkujících ( vladaři, rytíři, zbrojnoši, pážata, měšťané, sedláci, chalupníci, tkalci, rybáři, dřevorubci, zástupci všech tehdejších cechů a další). Druhá část průvodu toho tzv.novodobého tvořilo včetně pionýrů a svazáků ze dvou pionýrských táborů celkem více jak 250 spoluobčanů. Zde pochodovali vojáci z blízkých útvarů protivzdušné obrany a pohraniční stráže, lidové milice, zaměstnanci Státního statku a Státních lesů atd. Za průvodem jeli ozdobené alegorické vozy těchto národních podniků a zemědělské stroje. Hlavní projevy přednesli představitelé kraje a okresu. Po této oficiální části se hrálo a tancovalo celé odpoledne a celou noc, až do nedělního rána. V kulturním domě probíhala výstava pamětihodností zapůjčených z depozitářů okresního musea a archívu. Byla vydána i pamětní plaketa a vytištěna brožura o životě obce a okolí. V neděli probíhalo sportovní klání a různé turnaje na místním sportovišti. Oslavy navštívilo i mnoho turistů a rekreantů trávících zde dovolenou jak od nás, tak ze zahraničí.

Naše organizace měla nemalý úkol zabezpečit všechny akce během celých oslav a byla v pohotovosti. Byli utvořeny protipožární hlídky, které se střídaly na jednotlivých akcích a hudebních produkcích, protože i naši členové zároveň účinkovali v průvodu a dalších akcích. Hlavní akcí bylo ukázkové námětové cvičení na náměstí za účasti okolních sborů z Milné, Přední Výtoně, Černé v Pošumaví veřejného útvaru z Českého Krumlova. Dále byla uspořádána výstavka činnosti Svazu požární ochrany ve Frymburku.

Rok 1978 –  MNV vyvíjí nemalé úsilí, aby se začala stavět nová zbrojnice. Projekt je převzatý na doporučení okresu. Již jich v okrese několik takových stojí. Pro období 70 let moderní stavba. 3 garážová stání pro požární vozidla a výsuvný žebřík, šatna pro mužstvo, sklad pohonných hmot, sklad nářadí, krytá cvičná věž, která zároveň slouží i k sušení hadic, WC a místnost pro mytí hadic, a výstroje a hlavně klubovna pro schůzovou a další činnost. Na výroční schůzi byla provedena doplňující volba do výboru SPO. Za odcházejícího Otakara Mertla byl zvolen Jaromír Šisler a do revizní komise Václav Liebl.

Rok 1979 –  začíná se stavět nová požární zbrojnice v akci Z (svépomocí obce). Stavbu provádí stavební skupina Drobných provozoven Místního národního výboru, pod vedením Jaromíra Muroňe pracovníka Národního výboru.

Rok 1980 –  Za Jaromíra Šislera je zvolen do funkce hospodáře Pavel Čihák. Organizují se brigády na výstavbu nové zbrojnice. Na brigády chodí i členové jiných společenských organizací v obci. Hlavní práce ale spočívá stále na stavební skupině MNV. 26.listopadu proběhla výroční schůze spojená s volbou nového výboru :

 • Předseda – Bártík František
 • Místopředseda – Solkán alfréd
 • Politický referent – Petráš Miroslav
 • Velitel – Dojčan Vendelín
 • Preventista – Mrázil Josef
 • Jednatel – Konečný František
 • Hospodář – Čihák Pavel
 • Organizační referent – Horák Jan
 • Referentka žen – Šuníková Eva
 • Materiálně technický referent – Labaj František
 • Členové výboru – Mikušková Věra, Rozvald František, Salzerová Pavla

Rok 1981 –  zvýšená aktivita v brigádnické činnosti na dokončení nové požární zbrojnice, tato dostavěna a dána do provozu, nákladem 1,2 milionu korun. Slavnostní předání se uskutečnilo v klubovně zbrojnice, dne 4. prosince při výroční členské schůzi, za přítomnosti předsedy Národního výboru Bedřicha Šusty, předsedy Okresního výboru Svazu požární ochrany Jana Vranovského a předsedy místního výboru Národní fronty ve Frymburku Josefa Grohmana. Výrazně se zlepšily podmínky i práce ZO SPO. Veškerá technika se přejímá do socialistické péče a kolektiv Brigády socialistické práce ze střediska těžké mechanizace Státního statku přejímá nad mladými požárníky patronát.

Rok 1984 –  Nově ustavený divadelní kroužek a první jeho hrou pro školy i dospělé, byla pohádka s názvem „Mluvící prsten“. Představení, které mělo několik repríz doznalo velkého ohlasu a proto se členové rozhodli pokračovat v této kulturní činnosti. Začíná se tvořit přípravný výbor pro uspořádání okresní hry Plamen ve Frymburku za spoluúčasti dalších společenských organizací NF, jako Svazarm, Červený kříž, český svaz žen a dne 6.10. se soutěž uskutečnila.

Rok 1985 –  V tomto roce u příležitosti 40. výročí osvobození naší vlasti, byla nastudována a uvedena další divadelní hra v názvem „Nikdy“. Jednalo se o drama – hru z pomezí moravsko – slovenského venkova, které pomáhá partizánskému hnutí. Protože se jednalo o hru dosti náročnou a s ohledem na malé herecké zkušenosti našich členů – herců, její nastudování trvalo skoro půl roku a režisér Václav Liebl – mimo jiné náš hospodář – se dosti natrápil. Přesto se úspěch dostavil a hra měla několik repríz i v okolních obcích.

Rok 1986

 • 29.03. – požár sklepa v bytovce čp.15 ve Frymburku – zasahovalo 18 požárníků
 • 24.07. –  požár skladu pícnin v Bližné – zasahovalo 10 požárníků
 • 07.09. –  požár skladu na len ve Frymburk – zasahovalo 20 požárníků
 • 23.12. –  zahoření ve sklepě v domě čp. 14 ve Frymburku – zasahovalo 9 požárníků

V únoru byla provedena ukázka požární techniky pro školní mládež. Byl uspořádán hasičský ples. V dubnu sehrál náš divadelní soubor hru, veselohru s názvem „ Moje teta tvoje teta „. V červenci byl uspořádán den otevřených dveří v požární zbrojnici s ukázkou techniky, výstroje a výzbroje našeho požárního sboru a následovala slavnostní schůze ke 40 výročí vzniku českého požárního sboru ve Frymburku spojená s taneční zábavou. Bylo sebráno a odevzdáno do Sběrných surovin celkem 1359 kg železného šrotu, 713 kg papíru, 509 kg textilu, 235 kg barevných kovů. Bylo usušeno a předáno Státnímu statku celkem 180 q sena. Proběhla soutěž „Hra plamen“ okresního významu, která nabírá stále větší popularity. Na organizaci a zajištění se podíleli mimo hasičů i složky Národní fronty v obci jako Tělovýchovná jednota, Svazarm, Svaz žen, Československý červený kříž, Socialistický svaz mládeže, vojáci VÚ Svatý Tomáš a vojsko pohraniční roty Pasečná, členové Lidových milicí Státního statku a členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti. Stává se celoobecní akcí.

Rok 1987

 • 04.09. –  požár stohu slámy v Přední Výtoni – zasahovalo 14 požárníků
 • 23.10. –  samovznícení uhelných briket v domě čp. 105 ve Frymburku – zasahovalo 13 požárníků

V měsíci březnu proběhlo velké námětové cvičení za účasti 6 okolních sborů na Zotavovnu ROH v Lipně nad Vltavou. V červnu proběhlo ukázkové cvičení pro školní mládež a v měsíci říjnu se ve Frymburku a okolí uskutečnila okresní soutěž Hry plamen pro hasičskou mládež okresu Český Krumlov. V tomto roce bylo odpracováno v akci Z pro Místní národní výbor celkem 176 brigádnických hodin. Celkem bylo sebráno a odvezeno do Sběrných surovin 3238 kg papíru,železa.textilu a skla. Celkem sklizeno 197,6 q sena.Uspořádán v únoru hasičský ples. Okrsková soutěž proběhla v obci Světlík, naši účast reprezentovalo družstvo mužů, žen a mládeže (mladší žáci). Rada Místního národního výboru požádala o pomoc při školení Civilní obrany obyvatelstva na úseku požární ochrany podle vzorového programu a poplachových směrnic. Byly provedeny preventivní prohlídky v 64 obytných domech, 15 malých provozovnách MNV a zjištěno 37 závad z toho 12 závažných s nařízením okamžité nápravy. Zápisy byly předány Národnímu výboru, komisi ochrany veřejného pořádku. Ostatní závady byly, až na 3, odstraněny do doby provedení dohlídek. Státní statek nás požádal o provedení protipožárních prohlídek v 38 objektech, kde bylo zjištěno celkem 18 závad, které formou protokolu, byly předány bezpečnostnímu referentovi statku. Proběhla již tradičně okresní Hra plamen. Protože se každoročně na tuto soutěž sjíždí velké množství družstev, bylo nutné uspořádat mimo soutěž i doprovodný program. Pro tento rok byla uspořádána soutěž v malé kopané, pohraničníci provedli ukázku výcviku služebních psů v poslušnosti a v zadržení narušitele (figuranta) a další ukázky. Na Valné hromadě v prosinci proběhla volba výboru na další období. Zvolen staronový výbor beze změn. Při vyhodnocení soutěže složek Národní fronty za rok 1987, kterou provedla Rada MNV a VO KSČ, se náš Svaz požární ochrany umístnil na druhém místě, obdrželi jsme čestné uznání a finanční odměnu v částce 1000.- Kč. Divadelní soubor uvedl znovu pohádku „Mluvící prsten“.

Rok 1988

 • 15.05. –  hořela rašelina na skládce u obce Světlík – zasahovalo 12 požárníků
 • 22.05. –  samovznícení uhelných briket v domě čp. 30 ve Frymburku – zasahovalo 14 požárníků
 • 24.05. –  samovznícení uhelných briket v domě čp. 134 ve Frymburku – zasahovalo 12 požárníků
 • 21.06. –  požár kuchyňské linky v bytovce v obci Lipno nad Vltavou – zasahovalo 11 požárníků
 • 24.07. –  úklid popadaných stromů na stany a obytné přívěsy včetně vyproštění zraněných rekreantů, převážně občanů Německé demokratické republiky na veřejném tábořišti Jestřábí v katastru obce Černá v Pošumaví po silném větru – zasahovalo 15 požárníků

V únoru byl uspořádán požárnický ples v Hotelu Vltava a náš divadelní soubor sehrál veselohru s názvem „ Vyloupená pokladna „. V březnu proběhlo za účasti okolních sborů, námětové cvičení na objekt kravína v obci Světlík včetně vyvedení zvířat. Účast 14 našich požárníků. Dále proběhla oslava Mezinárodního dne žen pro všechny naše členky.V květnu uspořádán za účasti dalších společenských organizací Národní fronty v obci dětský lampiónový průvod zakončený ohňostrojem nad Frymburkem na kopci Marta. V červnu byla uspořádána okrsková soutěž. Umístnění 1. místo Frymburk „A“, 2. místo Milná, 3. místo Frymburk „B“, 4. místo Slupečná, 5. místo Přední Výtoň. V ženské kategorii se zúčastnilo jen družstvo žen z Frymburku.V červnu k Mezinárodnímu dni dětí uvedl znovu náš divadelní soubor pohádku s názvem „Mluvící prsten“. V jednom dni sehrál tři představení. První dopoledne pro děti naší Základní školy, odpoledne pro 320 dětí Školy v přírodě ONV Most a večer pro dospělé. V srpnu proběhlo námětové cvičení na náměstí na výškovou budovu čp. 24 spojené s evakuací osob z prvého poschodí pomocí skluzavky. V říjnu proběhla již tradiční podzimní celookresní Hra plamen pro mladé požárníky v kategoriích nejmladší žactvo do 6 tel, mladší žáci 6-10 let, starší žáci 10-15 let a dorost  15-18 let s organizačním zajištěním : vedoucí celé soutěže – vedoucí pro práci s mládeží našeho SPO Dorovín, Petričák a Turcovský

 • Prezence 3 požárníci
 • Start a cíl – 2 požárníci
 • Kontrolní stanoviště 1 – všeobecné otázky – 3 požárníci a 1 člen Svazu Československo sovětského přátelství
 • Kontrolní stanoviště 2 – střelba ze vzduchovky na terč – 4 požárníci a 4 vojáci VÚ Sv.Tomáš
 • Kontrolní stanoviště 3 – topografie – 2 vojáci
 • Kontrolní stanoviště 4 – zdravověda, první pomoc – 2 členové Československého červ. Kříže
 • Kontrolní stanoviště 5 – hod granátem na cíl – 2 požárníci, 2 příslušníci Pohraniční stráže
 • Kontrolní stanoviště 6 – požární ochrana značky – 3 požárníci
 • Kontrolní stanoviště 7 – šplh na volně visícím laně přes potok – 2 požárníci, 2 pohraničníci
 • Kontrolní stanoviště 8 – požární ochrana praktická ukázka – 3 požárníci
 • Doprovodný program – kopaná – 4 členové Tělovýchovné jednoty, pohraničníci, Lidové milice a další.
 • Strava – svačina (2 špekáčky,rohlík), oběd ve školní jídelně polévka, (řízek, brambor,okurka)

Družstvo žen se zúčastnilo pohárové soutěže v Přední Výtoni kde obsadilo 4 místo, muži útok pro závadu na přenosném agregátu nedokončili. Pohárová soutěž ve Vlkovicích v srpnu se muži umístnili na 10 místě.

Poměrně byl suchý rok. Proto byla cisternou CAS 25 navážena voda do kravínů Státního statku, celkem 48 cisteren. Akce  Z, výstavba nákupního střediska, odpracováno celkem 112 brigádnických hodin. Ženy odpracovali 20 hodin při údržbě parku a výsadbě květin na veřejném prostranství.

Rok 1989

 • 13.04. –  zahoření v rekreačním objektu v chatové osadě Kobylnice v katastru obce Lipno nad Vltavou – zasahovalo  8 požárníků
 • 01.06. –  samovznícení briket ve sklepě domu čp. 210 – zasahovalo 8 požárníků
 • 12.11. –  samovznícení uskladněné senáže ve věži velkokapacitního kravína v obci Světlík – zasahovalo 5 požárníků

V únoru již tradičně požárnický ples. V dubnu námětové cvičení na sklad sena v obci Přední Výtoň s účastí 18 našich požárníků. Výpomoc při zajištění pionýrské akce Partizánský samopal – účast 7 požárníků. V srpnu ukázka požárního útoku s ukázkou techniky pro 300 dětí ve Škole v přírodě ONV Most ve Frymburku. Ukázku provádělo mužské družstvo a ženské provedlo ukázku soutěžního požárního útoku. Požární soutěž dorostenců v Kaplici – 6 místo a při podzimní Hře plamen 3 místo. Každoroční jarní mytí náměstí v rámci jarního úklidu obce. Brigáda na úklidu slámy pro Státní statek v rámci pomoci zemědělství 88 hodin. Divadelní soubor nacvičil další veselohru upravenou na frymburské poměry a zvyky s názvem „Babička je formát“. Premiéra měla být v prosinci, ale listopadové události v celé republice a nastalá situace neumožnila již její uvedení. Tímto okamžikem soubor svou činnost prakticky ukončil, ač byla snaha ze strany výboru pokračovat a podporovat dál divadelní činnost.