Rok 2000 – 2009 vývoj dobrovolných hasičů

Vývoj dobrovolných hasičů od roku 2000 – 2009

Rok 2000

 • 21.01. požár polského autobusu v lyžařském středisku  Kramolín
 • 11.02. požár Dřevozpracující dílny fa. p. Boháče ve Frymburku

Tento rok byl na činnost sboru dost bohatý. Proběhlo školení zásahového družstva s tématy, nebezpečí na místě zásahu, principy ochrany zdraví a životů, záchrana osob, zvířat a majetku, obsluha radiostanic. Školení provedli profi hasiči Hadač, Rožboud a Vejvara.

Okrsková soutěž proběhla v Přední Výtoni, kde proběhlo i námětové cvičení na „hořící“ restauraci, kde byla vyzkoušena dálková doprava vody.

Byla provedena příprava na prvé frymburské letní slavnosti. Sbor se zavázal, že každoročně v rámci slavností provede soutěž v požárním útoku o putovní pohár starosty obce. Premiéra dopadla velice dobře, vítězství bylo naše a šumivé vínečko z putovního poháru chutnalo nejen celému družstvu, ale i starostovi obce Oto Řezáčovi. Prezentovali se i naši profesionální hasiči ukázkou vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla. Směna ve složení Labaj František, Malák Štefan a Karel Skoupil se pořádně zapotili, nejen při krásném slunném počasí, ale i přistavením pořádného nepoškozeného automobilu. Během léta se soutěžní družstvo účastnilo celkem 11 soutěží s různým umístněním od 3 až po 13 místo. Při každém sportu je potřeba trochu toho štěstí.a to bylo zrovna někde jinde. Během roku jsme uspořádali hasičský plas a velikonoční zábavu. Provedli jsme ve spolupráci s úřadem obce sběr železného šrotu a před vánočními svátky jsme přivezli do obce Betlémské světlo míru a přátelství od kolegů hasičů z Rakouska a rozvezli do okolních osad. Nastala změna ve funkci velitele zásahového družstva. Stal se jím Antonín Labaj ml. a funkci zástupce velitele převzal Pavel Mazura.

Rok 2001 –  v tomto roce jsme nikam nevyjížděli, přestože v okolí hořelo. Jedenkrát jsme dovezli plošinu k zásahu na padlé stromy ve veřejném tábořišti Jestřábí u Černé v Pošumaví. 4x jsme drželi hotovost – 7.7. a 14.7. při vichřici a 17.8. při požáru lesa v Kobylnici a 24.12. při požáru hotelu Kramolín u Lipna nad Vltavou. HZS z Č. Krumlova k tomuto požáru (vzdálenost 31km) jeli necelou hodinu pro velmi špatný stav komunikací. Naše jednotka seděla připravená ve zbrojnici ( vzdálenost k požáru 6 km). Požární poplach nebyl pro nás vyhlášen. A tak jsme pouze naslouchali tomu, jak krumlovští hasiči hlásí do vysílačky, že cesta je mizerná a že musí jet pomalu.

Soutěžní družstvo se během roku účastnilo 9 soutěží s výsledkem : 1x první, 1x druzí, 1x čtvrtí, 1x pátí, 1x osmí, 1x devátí, 1x třináctí, 1x patnáctí a 1x osmdesátí první z celkového počtu 106 družstev. Námětové cvičení proběhlo ve Frymburku v rámci letních slavností, na objekt Kulturního domu s dálkovou dodávkou vody, ve spolupráci s okolními sbory a profi jednotkou z Frymburka. Sklidili jsme velký úspěch nejen od přihlížejících diváků, ale i od Ing. Rožbouda z HZS v Českém Krumlově, který celou akci kontroloval.

Rok 2002

 • 11.03. – jsme likvidovali požár louky u chatové osady Svatonina Lhota – zasahovalo 7 hasičů
 • 10.07. – v podvečer jsme vyjížděli na likvidaci padlých stromů po větrné smršti – zasahovalo 8 hasičů

V srpnu jsme asistovali při natáčení seriálu Hop nebo Trop pro Českou televizi.

V tomto měsíci byly také sužující povodně pro celou republiku. Během povodní jsme nezasahovali, neboť podle OPIS v Č.Krumlově náš sbor nebyl potřeba. A tak jsme drželi hotovosti o 10 mužích, kteří průběžně hlásili, kde se nacházejí, aby byli kdykoliv k zastižení a v co nejkratší době. Každé ráno jsme hlásili do Č.Krumlova kolik máme mužů v hotovosti. Po několika denním nezájmu o pomoc se šli někteří členové nahlásit na krizový štáb a pomáhali při likvidaci škod po záplavách. Vzhledem k povodním jsme se nezúčastnili žádných soutěží,  protože byly z poloviny zrušeny.

Podařilo se nám koupit starší PS12 a nechali jsme udělat generální opravu motoru a čerpadla.

Rok 2003 –   v lednu jsme měli tři zásahy po sobě. Byla to likvidace popadaných stromů po větrné smršti a sněhové vánici.

 • 20.04. výjezd na požár suché trávy
 • 26.04. držena hotovost ve zbrojnici
 • 14.06. jsme pomáhali profesionálním hasičům při vyprošťování převrácené jachty v Kovářovské zátoce  lipenského jezera.
 • 20.07. požár lesa v obtížném terénu v Loučovicích
 • 22.08. držena hotovost ve zbrojnici po výjezdu profesionální jednotk
 • 25.10. držena hotovost ve zbrojnici po výjezdu profesionální jednotky

Tento rok byl pro nás úspěšný jak po stránce sportovní, tak i pracovní. V požárním sportu jsme se v okrese celkově umístnili na šestém místě z dvaceti pěti soutěžících družstev. Proběhlo školení na práci s motorovou pilou včetně zkoušek. Již tradičně se stavěla májka a prováděl se sběr železného šrotu. Zúčastnili jsme se sportovního dne pořádaného Policií ČR v Přední Výtoni, kde jsme zajišťovali doprovodný program. Společně s policií a kolegy z Př. Výtoně jsme provedli ukázku hašení hořícího automobilu pomocí vrtulníku a následným dohašením z děl hasičských automobilů CAS 32 a CAS 25. V červnu jsme se zúčastnily v několika disciplinách okresní soutěže v Kaplici, kde jsme skončili na šestém místě z deseti soutěžících a handicapovaným dětem z Německa jsme předvedli hasičskou techniku. Následovalo dalších 5 soutěží s různým umístněním. Na podzim jsme se vypravili na přátelské setkání a posezení do Šardic na Moravě. Proběhla prohlídka dvou zbrojnic a proběhlo i sportovní klání, kde jsme prohráli v nohejbale, ale ve fotbale jsme suverénně vyhráli. Večer následovala seznamovací a poznávací akce ve vinném sklípku. Proběhlo také cvičení ve spolupráci s frymburskými profesionálními hasiči, kdy se celá naše jednotka účastnila vystřihování zraněné osoby z vraku automobilu a další záchranné práce. Dík patří všem profíkům za názorné předvedení veškeré jejich techniky a nastínění možných komplikací. Na valné hromadě proběhla doplňující volba. Zástupcem starosty se stal Petr Dvořák a zástupcem velitele se stal Josef Trávníček.

Rok 2004

 • 21.01. ve 22,38 hodin, požár rekreační chaty v chatové osadě Lojzovy paseky. Neprohrnuté cesty a mráz –19,°C. Vzniklá škoda 900,000 Kč. Uchráněné hodnoty 0 Kč. Příčina vzniku požáru – špatný stav komínového zařízení – spáry v komíně.
 • 24.02. držena hotovost ve zbrojnici – požár komína v Horní Plané
 • 03.04. držena hotovost ve zbrojnici – požár v Papírnách Loučovice
 • 22.05. v 10,14 hodin, požár rodinného domku ve Frymburku. Vzniklá škoda 800,000 Kč. Uchráněná hodnota 3,000,000 Kč. Při požáru byla zraněna jedna osoba. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektrickém zařízení – televizoru.
 • 01.06. ve 04,16 hodin, požár truhlárny a kotelny v objektu ocelokolny ve Frymburku. Vzniklá škoda 3,000,000 Kč. Uchráněné hodnoty 1,500,000 Kč. Příčinou vzniku požáru pravděpodobně technická závada – nepředpokládané změny provozních parametrů zařízení kotelny.
 • 22.09. držena hotovost ve zbrojnici – požár komína v rodinném domku ve Frymburku

Prvním rokem proběhla na náměstí 18. září soutěž Jihočeské hasičské ligy a zároveň se soutěžilo o Velkou cenu Českokrumlovska za účasti 19 družstev, z toho byly

4 ženská družstva. Pro nás to byla náročná akce, ale díky skvělé podpoře starosty obce a zaměstnanců Obecního úřadu. Ono soutěžit a ještě přitom organizovat celou soutěž je dost náročné. Přesto se naše družstvo umístnilo v rámci Jihočeské ligy na 21 místě z 65 soutěžních družstev. V soutěži o Velkou cenu Českokrumlovska jsme získali tzv. bramborovou medaili za 4 místo v okrese z 19 družstev. Dostalo se nám od vedení ligy i uznání za velmi dobře uspořádanou soutěž a prý perfektní organizační zajištění. Což nás těší a zároveň zavazuje do budoucnosti, jelikož jsme se rozhodli tuto soutěž ve Frymburku pořádat každoročně.

Provedli jsme pro Základní školu den otevřených dveří ve zbrojnici, kde profesionální hasiči dětem ukázali vybavení jednotlivých vozidel a vysvětlili co a jak se na co používá. Náš sbor zase seznámil děti se soutěžemi a hrou Plamen. Po této akci se nám přihlásilo 16 žáků do kroužku mladých hasičů. Hlavní činnost s mládeží se rozjela až po prázdninách v novém školním roce. Teoretickou část vede starosta a praktickou část strojník Josef Trávníček. Pravidelné schůzky jsme stanovily na každé pondělí od 16 do 18 hodin a každou sobotu od 16 hodin mohou navštěvovat v zimním období školní tělocvičnu.

Na tří denní návštěvu přijeli hasiči a hasičky ze Šadric v okrese Hodonín. Připravili jsme pro ně zajímavý program. Ubytování měli zajištěné v Hotelu Fontána na Hrdoňově u Frymburka. Zde se také odehrál i družební společenský večer s hudbou a tancem. Navštívili Lipenskou podzemní elektrárnu, prohlédli si útvar HZS v Českém Krumlově, povozili jsme je po okolí a ukázali pamětihodnosti. Prošli se Frymburkem a seznámili se s jeho historií. Druhý večer se odehrál v restauraci Na Rynku, kde shlédli naše videa z naší činnosti a rozvinula se i velká diskuse o všem možném a ke konci i nemožném.

Na podzimní schůzi okrsku byl zvolen velitelem okrsku Martin Maček z SDH Př. Výtoň. Dosavadní velitel Lubomír Janků pro svou dlouhodobou vážnou nemoc nemůže tuto funkci nadále vykonávat zastávat a požádal o uvolnění.

Na Valné hromadě v závěru roku byla provedena volba výboru pro další pětileté období. Starostou i nadále Václav Liebl, velitelem Antonín Labaj ml.. Dále zvoleni Josef Trávníček,Karel Hadač, Petr Dvořák, Jan Kubát, Karel Skoupil a Josef Novák. Revizoři František Bártík, Pavel Trávníček a František Labaj.

Požárnost v roce 2004 a v okrese Český Krumlov za posledních 10 let

Rok         počet požárů   přímá škoda     usmrceno osob      zraněno osob

1995                133          7,690,600                 0                            4

1996                154        13,334,900                 0                          11

1997                170          2,551,000                 0                            8

1998                185          8,509,000                 0                          17

1999                169          4,639,000                 1                          10

2000                176        10,461,000                 1                            5

2001                137          1,844,000                 0                            2

2002                148          2,973,000                 3                           15

2003                187          4,692,000                 0                             2

2004                144        22,548,000                 0                             4

Jednotky PO (HZS a jednotky PO obcí a měst) zasahovaly v roce 2004 celkem v 898 případech. Z toho 144 zásahů u požárů, z toho bylo 8 požárů bez účasti jednotek PO. Dále bylo 232 zásahů u dopravních nehod, při kterých bylo zachráněno 11 osob. při úniku nebezpečných látek bylo zasahováno v 56 případech, z toho 53x při úniku ropných produktů. Ve 421 případech byla poskytnuta technická a technologická pomoc při vzniku technických havárií, při kterých bylo zachráněno 7 osob. V roce bylo i 45 planých výjezdů.

Přímé škody způsobené požáry byly vyčísleny na 22,548,000 Kč. Hasiči svými zásahy uchránili hodnoty za 56,428,000 Kč. Při požárech nikdo nepřišel o život, zraněny 4 osoby a 10 osob bylo evakuováno.

Rok 2005

 • 02.05. – jednotka zasahovala při požáru lesa u hraničního přechodu Guglwald
 • 14.11. –  jednotka zasahovala u požáru rekreační chaty,požár většího rozsahu. Vyjeli jsme s plošinou, ale ta už se nedala použít, tak jsme prováděli dohašovací a likvidační práce po boku profíků z Českého Krumlova.

Již tradičně proběhla soutěž v požárním sportu v rámci frymburských slavností. Letos jsme program obohatily o soutěž mladých hasičů v požárním útoku a štafetě 4x 80m.

Naši mladí si již vyzkoušeli jak chutná opravdová soutěž. Jejich umístnění nebylo ještě na  takové úrovni, jak bychom chtěli. Umístnili se v rámci okresu na předposledním 11.místě. Žádná sláva nebyla ani v umístnění dospělých. Muži se postavili v okresní soutěži na start jen ve dvou soutěžích ze 6. Také tomu odpovídalo jejich umístnění. Obsadili 7 místo z 12.

V září proběhla již tradičně soutěž v rámci Jihočeské hasičské ligy. Přijíždí stále více soutěžních družstev. Frymburská soutěž začíná mít v kraji své dobré jméno.

Další významnou událostí v tomto roce bylo předání Betlémského světla míru a přátelství v našem kostele Sv. Bartoloměje dne 23.12. 2005. Před 17 hodinou se začali sjíždět jednotlivé dobrovolné sbory okresu, dorazila delegace hasičů z Rakouska a pozvaní hosté z HZS. Před kostelem vyhrávala rakouská kapela vánoční melodie. Ve slavnostně vyzdobeném kostele všechny přítomné přivítal starosta SDH Václav Liebl . Školní mládež zpívala koledy. Projev pronesl starosta obce Oto Řezáč a za hasiče územní ředitel pplk. Pavel Vejvara. Zdravici od kolegů z Rakouska pronesl územní velitel z Freistadtu. Betlémskému světlu požehnal frymburský farář  P. Záleha a následovalo za zvuků varhan předání světla jednotlivým sborům. V restauraci „Na Rynku“ bylo připraveno pro rakouské kolegy a kapelu malé občerstvení od starosty obce. Byla to velmi zdařilá akce.

Rok 2006

 • 04.01. výjezd na likvidaci padlých stromů na vozovku. Naše jednotka byla nasazena na zprůjezdnění silnice z Rožmberka nad Vltavou směrem do Větřní u Českého Krumlova. Společně s jednotkou z Vyššího Brodu a traktorem s pluhem jsme začali. Po několika hodinách se přidal i bagr z Povodí Vltavy. Po šesti a půl hodině, za pomoci 3 motorových pil, jsme se na křižovatce směrem na Neslbach spojili s kolegy, kteří postupovali proti nám od obce Větřní. Byli to profesionálové z Č. Krumlova a dobrovolní z SDH Přířez.
 • V únoru se naše jednotka opravdu nenudila. Jednalo se jednu technickou pomoc se spadlou střechou. 4x shazovali sníh ze střech, 1x odklízení sněhu ze střech v technické zóně v obci Černá v Pošumaví. A jeden výjezd k dopravní nehodě. Největší zásah byl 08.02. , kdy spadla střecha rekonstruovaného penzionu Bohemia ve Frymburku. Zajištění okolních budov a částečná likvidace střechy trvala přes 3 hodiny.
 • 11.02 –  naše jednotka vyjela na odklizení sněhu ze střech výrobních hal v Černé v Pošumaví. Sněhová nadílka pokrývala střechy od 40 cm až po 1,50metru. Odklidili jsme sníh z 5 střešních konstrukcí o rozloze 1600 m2 a sházeli 608 kubíků sněhu.
 • V březnu následovaly 3 zásahy. 2x technická pomoc shazováním sněhu ze střech ve Frymburku a jedna technická pomoc při pádu střechy na vozidlo rychlé záchranné služby.
 • 04.03. – se konal výcvik pro záchranu a vyproštění tonoucího ze zamrzlé vodní plochy v Dolní Vltavici. Organizátorem školení byla českokrumlovská Vodní záchranná služba. Povětrnostní podmínky při výcviku. Sněžení, vítr, teplota – 3°C, teplota vody 4°C. Výcviku se zúčastnili mimo naší jednotky i SDH Černá v Pošumaví, Přední Výtoň, Hořice na Šumavě, Boletice a hasiči z Rakouska. Naše jednotka nacvičovala vytažení tonoucího z vody pomocí nafukovacího člunu, lan, žebříků a hadic. Při návratu na základnu, jsme byli povolání opět na shazování sněhu z obytných domů.
 • 05.05. – v časných ranních hodinách, jsme vyjížděli na letošní největší zásah. Jednalo se o požár objektů bývalé sodovkárny v Černé v Pošumaví. Po příjezdu na místo, jsme byli velitelem zásahu určeni k plošině AVP 20 (jednotka HZS Frymburk), která prováděla zásah dvěma proudy C na hořící střechu jednoho z objektů. Dále jsme provedli napojení hadice B na CAS K 24 k doplňování vody. Další členové naší jednotky připravili přenosný agregát PS 12 k vodnímu zdroji vzdáleném cca 100m a doplňovali jsme přijíždějící cisterny. Zároveň jsme provedli rozvinutí 6 ks hadic B pro dálkovou dopravu vody a tím se zastavila kyvadlová doprava a cisterny se doplňovaly přímo u požářiště.
 • 24.08. – jsme byli povoláni k požáru chatky v kempu u Frymburka. Po příjezdu byla nahlášena lokalizace od HZS Frzmburk. Naše jednotka nezasahovala a byla odvolána zpět. Jednalo se o malý požár, který při nahlašování oznamovatelem na dispečink byl zbytečně zveličen.

Stav členské základny : celkem 55 členů, z toho 34 mužů, 8 žen a 13 mladých hasičů. Změna ve složení  kontrolní a revizní komise. Z funkce odchází František Labaj a na jeho místo byl zvolen Antonín Labaj st..

Rok 2007

 • z 18 na 19.01 v nočních hodinách byla po složitém svolávání povolána naše jednotka na odstraňování následků větrné smrště Kyryl. Jednotka byla svolána obtížně z důvodu nefunkčnosti sirény s ohledem na přerušenou dodávku elektřiny a nefunkčnosti mobilních sítí. Odstraňovali jsme popadané stromy v úseku Frymburk – Černá v Pošumaví.
 • 16.04  výjezd na požár rekreační chaty v oblasti Lojzovy paseky
 • 26.04  asistence při požáru polystyrenových desek v Hotelu Frymburk
 • 26.07  technická pomoc s CAS 32 v Hotelu Frymburk čištění komunikace
 • 22.11  technická pomoc pro Městys – shazování sněhu a ledu ze střech

Jak pracuje naše mládež během roku. (převzato z jejich výroční zprávy)

 • Duben – Účast na taktickém cvičení dospělých. Pracovali jako figuranti s různým zraněním. Taktické cvičení se uskutečnilo v osadě Blatná, kde doslova hořel starý seník (úmyslně zapálený po dohodě s HZS). Okolním jednotkám byl vyhlášen ostrý požární poplach. Cvičení se zúčastnila i rychlá záchranná služba z Frymburka. Několikrát se cvičil požární útok na sucho, aby se zjistilo která funkce v družstvu komu nejlépe jde. Účast na sběru železného šrotu s dospělými. Na první soutěž jeli do Holubova a umístnili se na 4. místě. Běhali na Čas, na hřišti s umělým povrchem pod Základní školou. Pomáhali při zdobení májky a proháněli „čarodějnice“.
 • Květen –  Další soutěž, tentokrát v Horním Dvořišti a zase čtvrté místo. Tento měsíc byl spíše měsícem udržování formy a opakování včetně přípravy na soutěž v rámci frymburských slavností.
 • Červen –  Hodiny přípravy se vyplatily, protože jsme soutěž na slavnostech již podruhé vyhráli. Další akcí bylo raftování po Vltavě z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny. Výlet byl rozdělen na dvě etapy. První den dojeli do veřejného vodáckého tábořiště Na pískárně u Větřní. Druhý den do Zlaté Koruny se zastávkou v Českém Krumlově, kde se podívali do muzea útrpného práva, pozdravili medvědy a navštívili muzeum voskových figurín. Po přespání v tábořišti ve Zlaté Koruně následoval odjezd domů. Další soutěž se konala Malontech. Moc to nešlo a skončili na osmém místě. Asi už se těšili na prázdniny, kdy „hasišák“ se nekoná.
 • Září –  Další soutěž v Dolním Dvořišti. Umístnění – zase čtvrté místo (už potřetí). Prováděli úklid klubovny ve zbrojnici, smotávali hadice a připravovali se na další soutěž. Byli na procházce již začínající podzimní krajinou a opakovali si tak trochu přírodopis, ale i orientaci v terénu. Začalo se s opakováním topografie, s uzlováním, s hasebními látkami i způsobem jejich použití a probíhal cvičně i útok.
 • Říjen –  Účast na podzimním sběru železného šrotu s dospěláky. Znovu se piloval útok. Prováděla se střelba ze vzduchovky na terč, probírali se základy zdravovědy. Poslední soutěž v tomto roce proběhla v Besednicích. Ač příprava byla dobrá, umístnění už tomu neodpovídalo. Až šesté místo. Celkově v okrese skončili na pátém místě. Podzimní kolo hry Plamen se konalo v Třísově. Čas nebyl špatný, ale se znalostmi na jednotlivých stanovištích to už tak dobré nebylo. V cíli ale věděli vše – zajímavé. Bylo z toho sedmé místo.

Soutěžní rok skončil. Přes dlouhé zimní období od listopadu do března se schází v tělocvičně při různých míčových hrách. Tu a tam jim vedoucí postaví tzv. opičí dráhu, cvičí na nářadí, cvičí zkrácený útok na sucho a štafetu dvojic. Píší různé testy z hasičiny. Chodí přikrmovat lesní zvěř ke krmelci atd..

Rok 2008 –  V tomto roce se jako již tradičně konala v měsíci září soutěž Jihočeské hasičské ligy (JčHL). Tentokrát jsme to pojali trochu jinak. Jednak to byla poslední soutěž tohoto ročníku, jednak se konala místo odpoledne až večer a v neposlední řadě byla spojena se zábavou přímo na náměstí, kde byl postaven pivní stan a vněm pro všechny soutěžící i diváky vyhrávala kapela až do tří hodin ráno. Sjelo se zatím rekordních více jak třicet družstev z celého kraje i Vysočiny. Soutěžilo se dvoukolově a tím se celá soutěž protáhla až přes půlnoc. Poslední družstvo žen, běželo v půl jedné, za stále se zvyšujícího chladu.

Další novinkou v práci našeho SDH bylo utvoření soutěžního družstva žen. Devět děvčat si řeklo, navnaděni soutěží JčHL, kde viděly jak se to dělá, že to zkusí a přes zimní období se to naučí a se vší vervou se pustily do nácviku v tělocvičně a na jaře i venku. Dosahované časy ukazovaly na střed soutěžního pole. Mládež se zúčastnila 5 soutěží s umístněním proměnlivým a to  8,6,2,13 a 1 místo je toho důkazem. Příčinou je odchod starších žáků do učení, takže je v družstvu velký věkový rozdíl.

Rok 2009

 • 02.02.  požár autobusu – vyjela Avia DA12 a Tatra CAS 32
 • v měsíci dubnu jsme byli povoláni na požár lesa v oblasti Kozák, kat. území Černá v Pošumaví
 • dále jsme drželi zálohu na základně, jednalo se o požár louky
 • 17.06.  měla naše jednotka zajišťovat požární dozor v Hotelu Frymburk při ohnivé show. Hodinu před začátkem byl ale vyhlášen poplach na požár lesního stroje. Jednotka v CAS 32 a další členové byli povoláni jako záloha na základnu. Během jízdy byla jednotka odvolána zpět a tak se ještě podařilo zajistit již zmíněnou show.
 • 19.06. povoláni na základnu jako záloha z důvodu požáru objektu bývalého pionýrského tábora na Frýdavě.
 • 20.07. jednotka vyjela k požáru bytové jednotky ve Vyšším Brodě s vozidlem CAS 32 a výsuvnou plošinou MPT 20
 • 26.09. jednotka vyjela na požár lesa u Kyselova
 • 08.10. jednotka zasahovala s CAS 32 a s Avií DA12 na rašeliništi u Obce Světlík, kde hořela rašelina na skládce a požár se rozšiřoval na těžené pole.
 • 13.10. držena záloha ve zbrojnici po vyhlášení požáru v půdním prostoru rodinného domku ve Frymburk na náměstí

Další události ze života naší jednotky SDH budou následovat.