Rok 2010 vývoj dobrovolných hasičů

Činnost zásahové jednotky během celého roku

  • 13.01. a 14.01. – vyprošťování motorového vozidla z Lipenského jezera
  • 03.02. – technická pomoc (TP) – odstraňování sněhu a ledu ze střech
  • 19.02. – TP odstraňování ledu i sněhu z domů na náměstí
  • 14.06. – TP čerpání zatopeného penzionu po přívalovém dešti v Kovářově
  • 24.06. – taktické cvičení na Základní školu ve Frymburku včetně evakuace
  • 08.07 – TP čerpání zatopených sklepů po přívalovém dešti v Hrdoňově
  • 30.07. – likvidace požáru patrového domu v obci Větřní
  • 04.10. – požár kontejneru na odpad v osadě Kobylnice
  • 01.11. – TP oprava okapů a montáž sněhových zábran na panelových domech čp. 137 až 139

Rok 2010 nebyl v naší činnosti ničím výjimečný. V jarních měsících proběhlo školení řidičů, strojníků a velitelů. Družstvo cvičilo záchranu tonoucího ze zamrzlé vodní hladiny ve výcvikovém středisku VZS v Dolní Vltavici. Byla provedena řádná inventarizace majetku ve správě SDH a Městyse na úseku požární ochrany. Během roku byl 2x proveden sběr železného šrotu a získané finanční prostředky byly použity na další naší činnost. Provedli se protipožární dohledy při kulturních akcích v Hotelu Frymburk při vystoupení hudební skupiny Dana Nekonečného a dalších akcích a při tradičních červnových frymburských slavnostech. Proběhlo již tradiční ruční stavění májky na hřišti ve spolupráci se sportovci a přihlížejícími. Uskutečnilo se přátelské družební setkání s kolegy ze SDH Šardice v okrese Hodonín, kdy nejprve vaši jeli do Šardic a v září zase oni navštívili Frymburk. Pomáhali jsme při dětském dnu v obci Lipno nad Vltavou, kde nemají vlastní SDH a městys Frymburk má s Lipnem smlouvu o pomoci v požární ochraně. Zajišťovali jsme údržbu ledové dráhy, kde byla přislíbena pomoc ze strany úřadu městyse na nákup techniky pro kvalitnější údržbu dráhy a další drobné akce pro děti i dospělé. Proběhl již 7. ročník Jihočeské hasičské ligy ve Frymburku – jeho poslední kolo tohoto roku. Při této akci byla provedena veřejná sbírka financí na pomoc některé obci postižené povodněmi. Celková částka 30 000,-Kč byla nakonec zaslána SDH v Chrastavě, které při povodních přišlo o materiální i technické vybavení. Před Vánocemi jsme pomáhali při ozvučení zpívání dětí u obecního vánočního stromu a již tradičně rozvezli Betlémské světlo míru a přátelství do okolních obcí a osad.