Taktické cvičení 2019

Dne 13.6.2019 se na naší základní škole konala akce s názvem Taktické cvičení. Této akce se zúčastnila profesionální jednotka HZS JčK PS Frymburk, naše dobrovolná jednotka a dobrovolné jednotky z Přední Výtoně a z Černé v Pošumaví. Cílem cvičení bylo prověřit schopnost velitelů řídit jednotky při provádění zásahu v objektu základní školy, provést evidenci a evakuaci žáků a všech dalších osob nacházejících se v objektu, včetně prověření prostoru pro jejich shromáždění, koordinovat spolupráci jednotek HZS PS Frymburk, JSDHO Frymburk, JSDHO Černá v Pošumaví a JSDHO Přední Výtoň, zkontrolovat příjezdové cesty k budově ZŠ Frymburk a nástupní plochy pro požární techniku, ověřit orientaci hasičů v objektu, který se nachází v hasebním obvodu jejich stanice, a dále procvičit spolupráci s odpovědnými osobami ve škole v případě požáru. Po skončení celého cvičení se velitelé jednotek společně s pověřenou osobou prošli po celém objektu ZŠ, aby byli seznámeni s tím, kde se nachází hlavní uzávěry energií, vody a plynu. Mezitím si všichni přítomní žáci mohli prohlédnout vybavení všech zasahujících vozidel. Tímto bych chtěl poděkovat vedení ZŠ, že nám toto cvičení umožnili, a dále všem zasahujícím jednotkám.

Za JSDHO Frymburk Karel Malák ml.