Rok 1990 – 1999 vývoj dobrovolných hasičů

Vývoj dobrovolných hasičů od roku 1990 – 1999

 Rok 1990

 • 17.03. –  požár staré trávy a lesa u osady Slupečná v katastru obce Lipno nad Vltavou – zasahovalo 9 požárníků
 • 28.07. –  požár lesa u osady Blatná – zasahovalo 14 požárníků
 • 29.07. –  požár lesa nad železničním nádražím v Lipně nad Vltavou – zasahovalo13 požárníků
 • 30.07. –  velký požár budovy Lesní správy Vítkův kámen (zámeček) na Svatém Tomáši a vyvádění celého chovu koní ze stájí (3 uhořeli) – zasahovalo 18 požárníků a dalších několik okolních sborů včetně příslušníků armády z VÚ Svatý Tomáš protivzdušné obrany státu.
 • 03.08, –  požár lesa u osady Blatná na stejném místě, jako dne 28.7. – úmyslné zapálení – zasahovalo 15 požárníků
 • 05.08. –  požár lesa u osady Bližná v katastru obce Černá v Pošumaví – zasahovalo 16 požárníků

V březnu námětové cvičení na rozsáhlý objekt Školy v přírodě OMV Most ve Frymburku. V květnu proběhla okrsková soutěž, pouze za účasti dvou družstev (ostatní 4 ač účast potvrdili, nepřijeli ). Pořadí 1 Př. Výtoň, 2 Frymburk. Sběr pouze 87 kg papíru a 15 kg textilu. Z důvodu velkých a ne jenom politických změn ve státě se již Okresní soutěž Hry plamen v letošním roce neuskutečnila. V tomto roce zasedá ÚV ČSPO a vydává usnesení, kde se mimo jiné ruší dosavadní Svaz požární ochrany a vrací se zpět název Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezka, Sbor dobrovolných hasičů, ruší se výroční schůze, nadále to budou výroční Valné hromady, zavádí se znovu oslovení bratři a sestry atd. Začínají vycházet Hasičské noviny. Plánuje se zájezd do Rakouska k navázání spolupráce a ten se také dne 15.9. uskutečnil do Desslbrunu. K další vzájemné spolupráci již nedošlo. Na konci roku byla členská základna v počtu 104 členů, z toho 11 dětí, 23 žen a 70 mužů. Členská základna je rozdělena na přispívající a aktivní členy a členky a tím se zjišťuje, kdo chce dále aktivně pracovat.

Rok 1991

 • 25.08. –  požár řezačky píce (Toron) na farmě Slupečná, Státního statku frymburk zasahovalo 5 hasičů
 • 05.09. –  požár lesa v místní části Bobovec nad osadou Milná – zasahovalo 5 hasičů
 • 07.09. –  požár lesa u chatové osady Posudov – zasahovalo 8 hasičů

V roce 1990 se Valná hromada nekonala a byla připravována na únor 1991, ale nakonec se uskutečnila již 11.ledna a byla spojená s volbami do výboru SDH.

Složení nového výboru je následující :

 • Bártík František – starosta SDH – důchodce
 • Dojčan Vendelín – velitel – opravář zemědělských strojů
 • Petričák Šimon – vedoucí mládeže – řidič
 • Janků Lubomír – vzdělávatel – správce kulturního domu
 • Liebl Václav – hospodář – technik lesní správy
 • Šuhajová Marie – jednatel – prodavačka
 • Skoupil Karel – preventista – řidič St. statku
 • Labaj František – strojník – řidič St. statku
 • Mrázik Josef – člen výboru – opravář zemědělských strojů
 • Šafář Zdeněk – člen výboru – správce rek. zařízení
 • Šuníková Eva – členka výboru – prodavačka
 • Bršťáková Zdena – členka výboru – dělnice

Do kontrolní a revizní komise byli zvoleni :

 • Rozvald František – rybář
 • Čihák Pavel – těžební mistr
 • Mrázik Josef – opravář

Členská základna činí 75 členů z toho 19 žen.

Současné zastupitelstvo obce Frymburk se o naši práci a celkovou činnost vůbec nezajímá. Dříve si nás 2x do roka zavolala Rada MNV a chtěla vědět jakou máme činnost. Přitom na jaře při kontrole Okresní správou PO bylo obci uloženo, projednat požární otázku včetně požárního řádu do konce měsíce srpna.

Obec místo toho začíná uvažovat o zřízení profesionální hasičské stanice ve Frymburku, jako datašované pracoviště Útvaru PO v Českém Krumlově. Hlavním důvodem je údajně dojezdový čas zásahového vozidla z Českého Krumlova do Frymburka (cca 20 až 30 minut od výjezdu, podle hustoty provozu a povětrnostních podmínek). Do vzdálenějších míst jako např. Horní Planá, Pernek, Pasečná a další, je dojezdový čas ještě delší.

V prosinci byl proveden návoz a tlakování vody pro St. statek Frymburk (173 odpracovaných hodin).

V dubnu účast na okrskové soutěži ve Světlíku  1. místo a postup do okresního kola. V květnu okresní soutěž v Kaplici umístnění na 8. místě (rozpojená hadice při útoku). Námětové cvičení se uskutečnilo u obce Světlík na objekt těžby rašeliny.

Rok 1992

 • 01.01. –  na nový rok v ranních hodinách jsme vyjížděli na požár rekreační chalupy v osadě Mokrá, katastr obce Černá v Pošumaví
 • jeden z nejtěžších požárů pro jeho těžkou terénní dostupnost byl požár lesa v Chráněné oblasti Čertova stěna u Loučovic
 • další dva lesní požáry malého rozsahu

Námětové cvičení proběhlo v osadě Pasečná na tamní velkokapacitní kravín. Fingovaný požár byl spojen s vyvedením hovězího dobytka z ohroženého prostoru.

Začíná další přes hraniční spolupráce s hasiči v Rakouském Haslachu. V únoru se uskutečnila schůzka výboru a zastupitelstva obce, kde se projednávalo zřízení pracoviště profesionálních hasičů ve Frymburku a dnem 1.září bylo pracoviště zřízeno. 6 našich členů přešlo k profesionálním hasičům, ale i nadále zůstávají i členy SDH. Bude zde sloužit zatím 9 hasičů ve třech směnách 24 hodin denně. Naše veškerá technika přejde převodem na profesionální jednotku. Bylo dohodnuto, že pro potřeby SDH bude složit vozidlo AVIA. Dále dohodnuto, aby v případě výjezdu profi.hasičů, byli k dispozici ve zbrojnici 2 – 3 dobrovolní hasiči k obsluze vysílačky, případně výjezdu dalšího vozidla. V září uskutečněn pro členy a jejich rod. příslušníky zájezd do Německa do Bavorského národního parku.

Na prosincové výroční valné hromadě byla provedena změna ve funkci velitele. Na vlastní žádost se funkce vzdal Vendelín Dojčan. Proto byla provedena volba nového velitele po předchozím návrhu a projednání ve výboru a do funkce byl zvolen Miroslav Petráš dosavadní strojník a dlouholetý člen SDH.

Rok 1993

 • 21.04. –  požár v Loučovických papírnách v Prokopě (sklad starého papíru,určeného k reciklaci) – zasahovalo 7 hasičů
 • 24.04. –  požár na skládce odpadu v Hůrce, katastr obce Černá v Pošumaví – zasahovalo 8 hasišů
 • 24.04. –  požár lesa v Herbertově, katastr obce Vyšší Brod – zasahovalo 7 hasičů
 • 11.05. –  požár lesa u osady Bližná v rekreační oblasti, katastr obce Černá v Pošumaví – zasahovalo 6 hasičů
 • 11.05. –  požár skládky v osadě Žlábek, katastr města Horní Planá – zasahovalo 9 hasičů
 • 17.05. –  požár lesa u osady Bližná v rekreační oblasti, katastr obce Černá v Pošumaví – zasahovalo 7 hasičů
 • 18.05. –  požár hospodářské budovy (stáj) v Perneku
 • dále bez uvedení datumu a počtu zasahujících hasičů byli ještě 2 výjezdy do Papíren Loučovice, vždy se jednalo o zahoření. V jednom případě ve skladě materiálu a v druhém u papírenského stroje.

Stav členské základny 80, z toho 62 mužů a 18 žen.

Prováděly se preventivní prohlídky ve všech objektech ve vlastnictví obce a o prohlídky požádal i Lesní závod Vyšší Brod v objektech ve Frymburku a okolí. Bylo utvořeno 5 prohlídkových dvojic pro zvládnutí tohoto náročného úkolu.

SDH byl v osadě Milná dnem 6.5.1993 zrušen. Výzbroj a výstroj převzal SDH Frymburk a veškerý materiál byl převezen do zbrojnice ve Frymburku.

Okrsková soutěž tentokráte na Slupečné. Frymburáci vyhráli a postoupili do okresního kola, kde skončili na 6 místě. Mládež sbírala zkušenosti na soutěžích ve Vyšším Brodě, Českém Krumlově a v Holubově při Hře plamen. V tomto roce cvičilo 1 družstvo mužů a 1 družstvo mládeže.

Byla obnovena tradice stavění Máje před zbrojnicí. O spolupráci byly požádány Lesy Vyšší Brod a.s.se svou technikou.

Rok 1994 –   v tomto roce náš sbor nevyjížděl k žádné události

Příprava na oslavy 50. výročí českého hasičského sboru ve Frymburk

Dorostenci se umístnili v okresním kole hry Plamen na 3 místě 23.12. jsme vyjeli do Freistadtu do Rakouska, kde v prostorách nové hasičské zbrojnice proběhlo od 17,00 hodin předání světla míru a přátelství. Po příjezdu domů, jsme světlo rozvezli do okolních obcí a osad a předali do místního kostela. Po celou dobu vánočních svátků taktéž hořelo v naší zbrojnici.

Rok 1995 –  požár hospodářských budov Fary v obci Světlík

Oslavy 50 let založení českého hasičského sboru ve Frymburku. Proběhli ve dnech 21 až 23.7.1995 s tímto programem :

pátek 21.7.

 • Slavnostní Valná hromada SDH

sobota 22.7.

 • Budíček v místním rozhlase v 8 hodin
 • Výstava hasičské techniky, den otevřených dveří ve zbrojnici 8,30 do 14,00 hodin
 • Výstava 50 let činnosti SDH v klubovně ve zbrojnici od 8,30 až 18,00 hodin
 • Průvod obcí od hasičské zbrojnice přes náměstí na místní sportoviště, 10,00 až 10,30 h. Soutěž hasičských družstev v požárním útoku a štafetě za účasti okolních sborů od 11,00 do 14,00 hodin
 • Koncert dechových hudeb z ČR a NSR před restaurací Na Rynku a Hotelem Maxant od 12,00 do15,00 hodin
 • Námětové cvičení na náměstí od 15,00 do 16,30 hodin
 • Veselice na náměstí za účasti dechových hudeb od 18,00 do 22,00 hodin

neděle 23.7.

 • Výstava 50 let činnosti SDH v klubovně ve zbrojnici od 8,00 do 14,00 hodin
 • Fotbalové utkání mezi mladými hasiči a starými pány o sud piva na sportovišti, výkop v 9,30 hodin

Okrskové kolo proběhlo v Přední Výtoni s účastí 4 družstev. První skončilo družstvo Př.Výtoně, na druhém místě skončilo družstvo Frymburka (starší), třetí zůstali mladší frymburáci a poslední družstvo ze Slupečné.

Před vánočními svátky proběhla řádná Valná hromada, kde se volil nový výbor na další funkční období. Do výboru byli zvoleni :

 • Starosta – Václav Liebl – lesní technik
 • Místostarosta – Vendelín Dojčan – traktorista
 • Velitel – Jan Carvan
 • Jednatel – Josef Novák – zaměstnanec Papíren Loučovice
 • Hospodář – Karel Hadač – profesionální hasič
 • Preventista – Karel Skoupil – profesionální hasič
 • Člen výboru – Lubomír Janků – zároveň velitel okrsku – zaměstnanec obce

Revizní komise

 • František Bártík – důchodce
 • Miroslav Petráš – profesionální hasič
 • František Labaj – profesionální hasič

Dne 03.03.1995 se konala schůze okrsku, kde proběhli i volby. Do funkce starosty byl znovu zvolen Lubomír Janků z Frymburku, jeho zástupcem Martin Maček z Přední Výtoňe, velitelem Adolf Stoiber z Přední Výtoňe, jeho zástupcem Vendelín Dojčan z Frymburku.

Rok 1996

 • 21.04. – požár smetiště v osadě Bližná  – zasahovalo 6 hasičů
 • 21.04. – požár louky v Dvořetíně – zasahovalo 5 hasičů
 • 23.04. – požár lesa u Slupečné – zasahovalo 8 hasičů

Dosavadní velitel Jan Carvan záhy po zvolení požádal o uvolnění z funkce, pro odstěhování z obce za výhodnějším povoláním s vyšší mzdou. Jeho nástupcem se stal Jiří Jílek.

Rok 1997

 • 15.02. požár podkroví a střechy ve vile „Gazela“ v Horní Plané. Vedle prof.hasičů, zasahovalo i 5 dobrovolných hasičů.
 • 01.06. požár rodinného domku v Lipně nad Vltavou – zasahovalo 12 dobrovolných hasičů

Zvyšuje se roční členský příspěvek na 100.- Kč. Členská základna klesá. K 31.12. je stav celkem 49 mužů,13 žen a 7 mladých hasičů.

Rok 1999 –  preventivní prohlídky proběhly v jednom rodinném domku, ve 4 obytných domech, v jednom rekreačním zařízení, v 6 obchodech, ve dvou drobných provozovnách, v 5 veřejných objektech a v 5 ostatních objektech. Celkem bylo zjištěno 31 závad, z toho 22 odstraněno ihned při kontrole a 9 předáno k řešení na Obecní úřad.

Zásahy : 2x jsme byli povoláni k lesním požárům, 2x jsme prováděli technickou pomoc, 3x technologickou pomoc a 4x jsme odstraňovali technické závady. Během roku proběhlo 2x prověřovací svolání jednotky, z toho 1x v mimopracovní době a 1x v noci. Na Valné hromadě byla provedena volba nového výboru. Starosta Václav Liebl, zástupce starosty Radek Šuhaj, Velitelem Antonín Labaj ml., zástupcem velitele Jiří Jílek, preventistou Karel Skoupil, jednatelem Josef Novák, hospodářem Karel Hadač,a členy výboru Vendelín Dojčan a Petráš Miroslav ml. Revizoři : František Labaj, František Bártík, Josef Tichovský. Velitelem okrsku zůstal i nadále Lubomír Janků.

Nedaří se aktivovat mládež do řad SDH a už vůbec se nedaří získávat členy do zásahového družstva. Mládež se nejprve zeptá „ co zato“. Mládež se o dobrovolnou zájmovou činnost moc nezajímá. Soutěžní družstvo skončilo v tomto roce v okresní soutěži na 8 místě.