Školení na Svatém Tomáši – 04/2008

12.4.2008 Školení a cvičení na nejvýše položené zřícenině hradu v ČR

V sobotu 12. 4. 2008 proběhlo celodenní školení odborné přípravy jednotky sboru dobrovolných hasičů Frymburk ve spolupráci s ČČK (Český červený kříž). Seminář probíhal od 9:00 v hotelu Svatý Tomáš v osadě Svatý Tomáš a praktická část na zřícenině Vítkův hrádek. V dopolední části byly podrobně probrány principy radiokomunikace a pravidla používání radiostanice. Dalším tématem byla vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. Tzv. Bojový řád jednotek požární ochrany.

Po výborném obědě se vedení semináře ujala paní Petra Králová z ČČK, která nás (jednotku SDH) proškolila v principech první pomoci včetně praktických cvičení. Mezi tím, bez vědomí většiny účastníků školení, probíhala příprava praktické části záchrany zraněných na zřícenině. Záchrana znamenala najít a správně ošetřit všechna simulovaná zranění (bezvědomí, otevřená zlomenina, popáleniny, poranění pánve, šok, střepy v těle aj.) pěti figurantů v neznámém prostředí. Podmínky byly zhoršeny simulovaným požárem v místě akce. Díky skvělému proškolení první pomoci jsme si s ošetřením většiny zranění poradili a v poměrně krátkém čase jsme našli a ošetřili všechny figuranty, kteří mimochodem výborně sehráli svou roli i s případnou hysterií atd.

Při záchraně jsme si prověřili fyzickou náročnost záchranářské práce za použití dýchacích přístrojů a nacvičili týmovou spolupráci, která je nejen v podobných situacích velmi důležitá. Nejvíce náročné bylo snášení zraněné osoby ve vakuovém lehátku ze samotného vrcholu zříceniny Vítkova Hrádku. V době simulovaného zásahu muselo družstvo zvládnout s plnou výstrojí vzdálenost necelého kilometru a převýšením 80 metrů bez dopravní a jiné techniky. Po nálezu a ošetření zraněných se musela jedna osoba s vážným zraněním snést z Vítkova Hrádku až k Hotelu Svatý Tomáš. Po návratu do hotelu následoval rozbor a vyhodnocení záchranné akce. Školení jsme zakončili rozborem akcí a zásahů z předchozího roku. Po práci následovala odměna v podobě využití wellness služeb hotelu – bazén, sauna, atd.

Sobotní školení proběhlo ve skvělé atmosféře a dobrým výsledkem. Celá akce proběhla také díky jejímu sponzorovi panu Šlégrovi z hotelu Svatý Tomáš, který nám vyšel vstříc a s výraznou slevou poskytl prostory a občerstvení v průběhu školení, za což mu děkujeme. Tímto bych chtěl také poděkovat všem zúčastněným a organizátorům. Zejména paní Petře Králové z ČČK a jejím spolupracovníkům za přípravu záchranné akce a odborné proškolení. V neposlední řadě i členům jednotky, kteří bez problémů a úspěšně plnili všechny úkoly a spolupracovali při školení.

Velitel SDH Frymburk Antonín Labaj ml.

Fotky jsou v sekci Foto nebo ZDE…