Stavění máje 2008

Stavění máje ve spolupráci s FC Frymburk a dalšími dobrovolníky.

Dne 30. 4. 2008 proběhlo ve Frymburku stavění máje. Je vidět, že se v našem městysi stále něco děje a lidem toto dění není lhostejné. To dokazuje i to, že se při oslavě stavění máje spojili dvě organizace a společnými silami dokázali postavit májku ručně, bez pomoci jakékoli techniky.
Dobrovolní hasiči a fotbalisti se postarali o akci, která doufám bude mít dobrou tradici i do budoucna. Dle některých starších kolegů a pamětníků se májka stavěla ručně téměř po 25-ti letech. A tak si pan Novák, člen dobrovolných hasičů i fotbalistů, splnil sen, o kterém se zmiňoval na oslavách svých narozenin.
Celé dění se odehrálo na hřišti, kde kromě stavění máje byly připraveny také zajímavé atrakce, občerstvení a další program pro děti zakončený čarodějnickým průvodem, opékáním špekáčků a v neposlední řadě tradičním pálením čarodějnic. Ani dospělí nebyli ochuzeni o atrakce a zábavu. Po postavení máje všichni přihlížející poděkovali dobrovolníkům, hasičům i sportovcům potleskem a měli možnost využít pohoštění u ohně a občerstvit se. Po dobrém jídle se pokračovalo na májové veselici.
Celá akce by se ale neobešla bez sponzorů a dobrovolníků, kterým patří za jejich podporu velký dík. Dokonce se někteří sponzoři přihlásili sami a přispěli sladkostmi pro děti. Poděkování patří hasičům, fotbalistům, dále manželům Řepovým, Monice Děkanové, Blance Václavíkové, Martě Feitlové a sestrám Reifovým, za uspořádání atrakcí pro děti a čarodějnický rej. Ale samozřejmě také sponzorům a to městysi Frymburk, Spar – manželům Boháčovým a organizaci Lipno Dunaj za poskytnutí stanu za výhodný pronájem. Dík patří dobrovolníkům podílející se na vlastním stavění májky.
V našem zájmu je, aby se společenské akce stále zdokonalovali a proto kdo má nějaké připomínky, návrhy nebo podněty, neváhejte je prosím poslat na emailovou adresu info@hasicifrymburk.cz nebo telefonicky na mobil – 608 308 508
Velitel SDH Frymburk Antonín Labaj