Hasičské raftování 2008

Dne 27. -28.6 2008 proběhl sjezd Vltavy na raftech s mladými členy Dobrovolných hasičů.

HASIČSKÉ RAFTOVÁNÍ 2008

Dne 27. -28.6 2008 proběhl sjezd Vltavy na raftech s mladými členy Dobrovolných hasičů. V pátek ráno jsme vyrazili z Frymburka do Vyššího Brodu, kde proběhla velká příprava, ochrana před sluncem, školení, třídění osobních věcí abychom pod tíhou přeplněných baťohů všelijakými zbytečnostmi nešli ke dnu. Vedoucí nás rozdělil na jednotlivé rafťácké skupiny.

Po této realizaci vypluly tři rafty. Až k prvnímu jezu docházelo k zacvičování posádek, zadáků, háčků a zbytku týmů, kde nejlepší zkušenosti předvedli naši nejmenší šestiletý a sedmiletý účastníci zájezdu kteří se ujali s naprostou zodpovědností navigace a tak bylo téměř jisté, že nedojde k žádné kolizi. Po sjezdu prvních dvou jezů vzrůstala dobrá nálada a chuť doplout co nejdále. Krátká přestávka s občerstvením u Tří veverek, spojená i s malým koupáním, bylo velice příjemné osvěžení. Kde ze sebe někteří rafťáci dělali vodníky včetně maskování a bahenního pomazání.

Před Rožmberkem už nám pořádně vyhládlo a tak chutný oběd s maximálním komfortem v Hospůdce v Podhradí přišel vhod. Někteří jedlíci si dokonce dali i tři chody. o obědě nastalo malé lenošení a tak jsme se nechali unášet proudem vody, relaxovali a kochali se okolní krajinou.

V odpoledních hodinách naše posádky dorazili do kempu na Pískárně, kde se utábořili a připravili na večerní činnost. Nejrychlejší samostatné postavení stanu předvedli dvojice Klárka a Natálka. Musela zasáhnout i naše zdravotní sestřička Sára a starat se o členy, kteří byli spálení a na pokraji svých fyzických sil. Po celý den se každý těšil a plánoval, jak si bude večer užívat, ale po celodenním únavném veslování se sny začaly rozplývat. Takže po večeři a osobní hygieně šli všichni na kutě. První den nás také postihla i jedna mimořádná událost, našemu šéfovi zcela z nenadání spadly do vody jeho oblíbené sluneční brýle, ke kterým měl velký citový vztah a tak se po třech letech vlastnictví musel s nimi rozloučit. Truchlili jsme s ním „ na oko, aby se neřeklo“ až do oběda.

Druhý den po snídani a likvidaci tábora, jsme už jako zkušení táborníci a rafťáci vyrazili na další etapu, jejímž cílem byl Český Krumlov. Ani tento den se neobešel bez tzv. mimořádky. Jedna posádka se neobešla bez menší kolize, když z cela z nenadání jim začal ucházet z raftu vzduch. Takže šli pomalu a jistě ke dnu jako Titanik. Naštěstí solidárností a soudržností dalších posádek došlo ke včasnému zásahu a záchraně celé posádky. Nebylo potřeba vysílat SOS.

Po zakotvení v Českém Krumlově a chutné krmi v podobě oběda, jsme vyrazili na exkurze do muzeí voskových figurín a útrpného práva. Nevšedním zážitkem a vyvrcholením celého raftování byla vyhlídka z věže Českokrumlovského zámku.

Po příjezdu na naší frymburskou základnu dostal každý, jako tu pomyslnou třešničku na dortu, zmrzlinový pohár. Poté následovalo předání unavených, ale šťastných ratolestí do péče rodičů.

Za velice zdařilou akci je nutné poděkovat těm, kteří celou akci zorganizovali. Poděkování patří p. Antonínu Labajovi ml. a p. Josefu Trávníčkovi ml., za jejich organizační i aktivní přístup, včetně dozoru. Velký dík patří manželům Dobiášovým za odvoz, půjčení raftu a skvělý oběd. Hasičskému záchrannému sboru ÚO Český Krumlov za půjčení dalších raftů. Českému červenému kříži za zapůjčení stanu a kufru s první pomocí. Paní Mydlilové za svačinové balíčky. Panu Markovičovi, který se nám postaral o ubytování a stravování v kempu Na Pískárně. Panu Eliášovi za oběd v Hotelu u Malého Vítka. Zdravotní sestře Sáře za důslednou péči. A personálu Restaurace Na Rynku za sladké pohoštění. V neposlední řadě patří poděkování i rodičům, že nás na tento skvělý výlet pustili a zaplatili za nás pojištění. Ostatní penízky byly z naší pokladny SDH, vydělané při sběru železného šrotu.
Fotografie z této akce můžete shlédnout na www.hasicifrymburk.cz .

Takže příští rok AHÓÓJ zase na RAFTOVÁNÍ !!!

Karlík Malák ml. a dětský team mladých hasičů.