Výlet na Moravu – Šardice 2008

V pátek 7. listopadu 2008 jsme se vydali navštívit naše bratry a sestry, dobrovolné hasiče, ze Šardic.

V pátek 7. listopadu 2008 jsme se vydali navštívit naše bratry a sestry, dobrovolné hasiče, ze Šardic. Z Frymburka jsme vyjeli na večer ve složení Tonda Labaj, Mráza, Karlos, Pepa Tráva. Jako řidič se pro nás obětoval na celý víkend pan Labaj st.. Po cestě se k nám při zastávce u motorestu Devět Křížů přidali ještě další dva členové, a to Honza Kubát a Kořen. Počasí nám po cestě nepřálo a do Šardic jsme dorazili se zpožděním, až v půl desáté. To už na nás čekal tamní velitel Peťa Cápek, který nás přivítal a ubytoval v pěkném sklípku. Ostatní na nás čekali v restauraci, kde jsme po přivítání dostali večeři a potom samozřejmě poseděli u piva (skoro všichni). Skončili jsme až v pozdních večrních hodinách a šli spát do sklípku.
Ráno jsme vstávali v sedm hodin, protože v osm byl odjezd na výlet, o kterém jsme nevěděli podrobnosti. Na snídani pro nás byly připravené domácí zvěřinové klobásy a další dobroty, ale protože jsme je objevili už večer, k snídani jich moc nezbylo. O jídlo se ráno postaral Tonda, který ráno zajel nakoupit snídani. V osm nás vyzvednul Peťa a po krátké cestě jsme dojeli k podzemnímu uhelnému dolu MÍR, kde se těží lignit. V dole jsme nejprve dostali přednášku o jeho historii a současnosti, o důlní technologii atd. Potom jsme byli seznámeni s bezpečnostními pravidly a řádem a čekala nás vlastní prohlídka dolu. Dostali jsme ještě důlní lampy a dýchací masky pro případ havárie a vyrazili jsme. Čekali jsme projížďku důlním vláčkem s průvodce, ale to by bylo moc jednoducé. Místo toho jsme sestoupili šachtou do 70m pod povrch a prošli se šachtami až na místo (cca 4km), kde pracoval stěnový kombajn. Po ceste jsme několikrát míjeli pásový dopravník s uhlím a další důlní kombajny, které prorážejí šachty.
Prohlídka trvala zhruba 4 hodiny. Po ní jsme museli pod sprchu, protože všichni byli celí černí. Po prohlídce dolů nás čekala prohlídka sklepů. Nejprve jsme se byli podívat v krásném sklepě – Augustiánský sklep (www.neoklas.cz), kde nás přivítal jeden ze zaměstnanců firmy. Po krátké prohlídce jsme se přesunuli do vinárny, kde nás náš průvodce seznámil s technologií výroby a ukázal zázemí firmy. Potom už jsme se usadili v příjemné vinárně a vychutnali si degustaci dvanácti druhů vína. Z degustace jsme jeli do sportovního klubu, kde jsme si zahráli kuželky.
Večer jsme měli hodinku na odpočinek a potom hned další degustaci vína ve sklípku, kde jsme byli ubytovaní. Při degustaci si každý vybral podle chuti co bude pít během večera, který jsme už poté strávili celý v „našem“ sklípku. Bratři, nebo spíše sestry, pro nás připravili bohaté pohoštění se spoustou dobrého jídla a pití. Během večera proběhla prezentace činnosti za uplynulý rok, hlavně v podobě fotografií.
V neděli už nás čekala jen cesta zpět. Odjeli jsme kolem 11:00 a v pořádku dojeli až domů. Myslím, že víkendový výlet se povedl, a že se nám všem líbil. Tímto bychom chtěli poděkovat bratrům a sestrám ze Šardic, kteří se o nás výborně starali a připravili program na víkend. Těšíme se až nám moravští kolegové návštěvu oplatí a budou našimi hosty.

SDH Frymburk