Odstranění stromů a reklamního přívěsu

10.3.2019 Byla naše jednotka povolána na odstranění padlého stromu přes oba jízdní pruhy směrem na Vřesnou. Po zlikvidování tohoto stromu byla jednotka poslána na další strom, který se nacházel na Milné. Po rozřezání a zprůjezdněné silnice musela jednotka vyrazit do obce Lipno nad Vltavou, kde byl vlivem větru odfouknutý reklamní přívěs do jednoho jízdního pruhu.