Odstraňování rampouchů a zmrzlého sněhu z domu Seniorů

Na žádost našeho pana Starosty jsme vyjeli k odstranění zmrzlého sněhu a rampouchu z domu seniorů,kde hrozilo nebezpečí pádu. Vyjeli jsme s naší plošinou a provedli odstranění nebezpečného sněhu a rampouchů. Po skončení této práce si objekt převzal zástupce městyse pan Janáček.