Požár výletní lodi Adalberta Štiftera s osobami na palubě

JSDHO Frymburk vyjela na žádost OPIS k požáru výletní lodi Adalberta Štiftera. Po příjezdu k frymburskému přívozu nám provozovatel místního přívozu zapůjčil motorovou loď BUFALO pro 12 osob. Jednotka naložila záchranářské vybavení a přesunula se k místu určení. Po připlutí k lodi AŠ provedla naše jednotka převzetí a naložení 12 osob a evakuovala je a poté transportovala do holandského kempu, kde osoby předali ZZS a policii ČR. Při druhém transportu a evakuaci osob bylo jednotce nahlášena jedna osoba, která špatně dýchá. Jednotka osobu převzala a poskytla předlékařskou péči, kyslíkovou terapii a transportovala na loď BUFALO. Jednalo se o ženu , která se nadýchala zplodin z požáru. Poté nám bylo oznámeno lodním personálem AŠ, že se ještě v horní části paluby nachází osoba v bezvědomí. Průzkumem se zjistilo , že je to muž v bezvědomí, který spontánně dýchá a nikdo nevěděl příčinu úrazu. Naše jednotka provedla nasazení krčního límce, stabilizaci osoby, nasadila kyslíkovou terapii a následně za pomocí celotělové vakuové matrace provedla transport s lodním personálem na evakuační člun. Poté byla osoba převezena na břeh a předána ZZS.